KVK Publications

Krishi Vigyan Kendra, Ghatkhed, Amravati Published Articles

 

1. हरभरा पिकावरील महत्वाचे किडी व रोगाचे व्यवस्थापन 1 2

2. गहू 1 2
3. संत्रा फळगळआणि उपाय योजना 1 2
4. ट्रायकोडेर्मा बुरशीचे उत्पादन 1 2
5. संत्राच्या जुन्या झाडाचे पुनरुज्जीवन 1 2
6. फायटोप्थोरा ग्रस्त संत्रा झाडाचे व्यवस्थापन 1 2
7. कपाशीवरील रस शोषक किडी व त्यांचे व्यवस्थापन 1 2
8. प दे कृ वि मिनी दल मिल रोजगाराकरिता एंक वरदान 1 2

9. सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान 1 2
10. सोयाबीन वरील पाने खाणार्या अळ्यांचे व्यवस्थापन 1 2
11. तुरी वरील शेंगा पोखरणा-या किडी व त्यांचे व्यवस्थापन 1 2
12. कोंबड्यांचे ऋतूमानानुसार व्यवस्थापन 1 2
13. जनावामधील वंध्यत्व व उपाय 1 2
14. अझोला उत्तम पशुखाध्य व हिरवळीचे खत 1
15. कोरड्या चा-यावर युरिया प्रक्रिया करून वाढवा पाचाकता व पौष्टिकता 1

16. करा लसीकरण होईल जनावरांचे प्राण संरक्षण 1 2
18. अनिमिया रक्तक्षय (रक्तपांढरी) 1 2 3 4 5
19. पोषक परसबाग 1 2 3 4 5 6 7
20. हरभरा सुधारित लागवड तंत्र 1 2 3 4
21. मुग पिकासाठी महत्वाचे 1 2 3 4
22. पिकावरील रोगाचे जैविक बुरशी द्वारे व्यवस्थापन 1 2 3 4
23. आवळा व त्याचे टिकाऊ पदार्थ 1 2
24. शेतकरी महिलांसाठी सुधारित अवजारे व त्यांचे फायदे 1 2
25. कापूस एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 1 2 3 4 5 6
26. चारा पिके 1 2 3 4 5 6
27. बाल्याव्यवस्था आहार 1 2 3 4 5 6 7 8

Copyright Krishi vigyan kendra Ghatkhed Amravati
Design by Pratik Ghogare, Programme Assistant (Computer) KVK Ghatkhed, Amravati 9423154300